Историко географски области в Гърция са Беломорска, Тракия, Егейска, Македония, Егейски, острови Епир, Йонийски острови, Крит, Морея, Същинска Гърция, Тесалия.